Jedálny lístok

 Z prevádzkových dôvodov bude kuchyňa po 14.00 hodine zatvorená. Ďakujeme za pochopenie

uSusedy-jedalny_listok-02uSusedy-jedalny_listok-03 uSusedy-jedalny_listok-04 uSusedy-jedalny_listok-05 uSusedy-jedalny_listok-06 uSusedy-jedalny_listok-07 uSusedy-jedalny_listok-08 uSusedy-jedalny_listok-09 uSusedy-jedalny_listok-10 uSusedy-jedalny_listok-11 uSusedy-jedalny_listok-12 uSusedy-jedalny_listok-13 uSusedy-jedalny_listok-14 uSusedy-jedalny_listok-15 uSusedy-jedalny_listok-16 uSusedy-jedalny_listok-17 uSusedy-jedalny_listok-18

OPATRENIA OD 16.8.2021: Vstup do reštaurácie a na terasu bude umožnení iba pre OTP. tzn.ľuďom, ktorí sú plne zaočkovaní, otestovaní alebo prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.
Zákazníci, ktorí tieto podmienky nespĺňajú, môžu použiť našu zadnú časť terasy v počte najviac 10 osôb. Ďakujeme za pochopenie